kwaliteitsvolle dienstverlening

MAP 6 zorgt voor heel wat onrust in menig agrarische onderneming.

Uit de reacties van de aanwezigen tijdens de informatiesessies van de VLM begrijpen we dat de materie complex is en dat met zeer veel parameters en variabelen rekening moet gehouden worden, vooral in gebiedstype 2 en 3.

Het VAC heeft haar verantwoordelijkheid genomen.

Voor onze VACcent-klanten (tevens klant voor de mestbankaangifte) hebben we de specifieke informatie bezorgd:

  1. Doorlichting bedrijf in functie van MAP 6
  2. Het referentie-areaal van de vanggewassen te beschikking gesteld op zijn VACcent-login.
  3. Bedrijfsspecifiek advies aangaande vrijstelling intrekken of behouden
  4. Bedrijfsspecifiek advies aangaande aanvraag vrijstelling 2020
  5. Bedrijfsspecifiek advies aangaande derogatie

Begin augustus kunnen onze VACcent- klanten volgende dienstverlening ontvangen:

  1. actuele mestbalans 2019
  2. bemestingsruimte 2019
  3. aantal ha vanggewassen
  4. opvolging inzaaidata E-loket

Wenst u met minder zorgen uw bedrijf uit te baten, doe beroep op onze professionele dienstverlening.