Ondernemen in een agressieve omgeving

Op 22 mei werd MAP 6 goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Aan het oorspronkelijk MAP 6 zijn er maanden van intens overleg voorafgegaan.

Het Vlaams Agrarisch Centrum hield daarbij drie belangrijke bekommernissen voor ogen. Het moet werkbaar zijn, het moet zorgen voor een sterk draagvlak en het moet stimulerende accenten bevatten. We leken op weg naar een strenger MAP 6 doch het ontwerp, goedgekeurd door Europa bevatte elementen die tegemoetkwamen aan onze bezorgdheden.

Politieke interventies hebben alle voorheen geleverde inspanningen, consensusoplossingen en stimuli weggevaagd. De twitterende en surfende parlementsleden hebben op 22 mei in één klap de ganse sector in de verdomhoek geduwd. Waar we tijdens het overleg meermaals voor gewaarschuwd hebben, wordt bewaarheid.

De uitrol van MAP 6 in 2019 is een onbegonnen zaak en neemt het draagvlak volledig weg. Het zijn per slot van rekening de agrarische ondernemingen die het MAP 6 tot een succes moeten maken.

De mestbank neemt haar verantwoordelijkheid en organiseert overal te lande infosessies. Door gebruik te maken van 83!!! powerpointdia’s wordt er toelichting gegeven over de te nemen maatregelen. Met terugwerkende kracht aub! De werknemers van de mestbank kunnen er verder niets aan doen, hen treft in deze geen enkele schuld. Het zijn de heren en dames, in volle verkiezingsperiode, die ons, agrarische ondernemers en de werknemers van de mestbank opzadelen met dit onuitvoerbaar programma.

Wij, van onze kant, nemen ook onze verantwoordelijk op. Als dienstverlener voor de agrarische ondernemer bezorgen we onze VACcent klant, gefilterde informatie op maat van het bedrijf. Tevens ontvangt onze VACcent-klant gericht en bedrijfsmatig advies over wat er te doen staat in 2019.

Op deze wijze willen wij de agressieve omgeving, waarin jullie ondernemen, verzachten.

Dit is het laatste voorwoord voor de vakantie in augustus zijn we er terug. Onze medewerkers zullen, om beurt, blijven waken en assisteren waar nodig om de agrarische ondernemers met zo weinig mogelijk kleerscheuren door deze omschakelingsperiode te hijsen.

De zaken zijn wat ze zijn, we hadden het heel graag anders gezien maar we blijven ons best doen.

Ondertussen, één gouden raad, hou uw mailbox in de gaten!