Overleg is nodig en nuttig

In Nederland, nochtans voor menig Noorderling een gidsland, is het overleg tussen agrarische ondernemers en de politiek, op zijn zachtst gezegd, verzand. Een situatie waarvan de anti-agrarische lobby handig gebruik maakt.

Gelukkig behoedt het overlegmodel dat we hier kennen, ons, voorlopig, van zulke toestanden. Daarbij, en dat bewijzen ons de dagdagelijkse berichtgeving over de Coronamaatregelen, worden de beleidsinitiatieven in de agrarische sector afgetoetst met de organisaties waardoor de kans op herformuleringen en verwarring gering zijn.

We moeten dit overleg koesteren. Wij, vanuit het VAC, behoeden ons voor het inpassen van grote theorieën tijdens het overleg en blijven gefocust op het resultaat voor de agrarische onderneming.

Op onze website vindt u het SALV advies over de rampenschade. In de specifieke aanbevelingen leest u de aandachtspunten welke geformuleerd zijn vanuit de zorgen van de agrarische ondernemers.

Het evaluatieoverleg over MAP 6 vond plaats. Het VAC nam deel aan dit overleg. Op vraag van de VLM om “globale voorstellen die de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van MAP 6 versterken” in te dienen, hebben we na consultatie van onze VACbond mailgroep voorstellen ingediend. U kunt deze voorstellen lezen in VAC-flash 15.

Inmiddels is dit nummer het laatste voor de jaarlijkse vakantie.

Onze drukker legt de persen stil. De volgende VAC-flash kan u rond half augustus in uw brievenbus vinden.

Het VAC-team gaat er ook even tussenuit na toch wel een vreemd aanvoelende eerste jaarhelft.

Doorheen deze vakantieperiode blijft de dienstverlening verzekerd, weliswaar op een lager pitje waarvoor we rekenen op uw begrip.

Gebruik samen met ons de komende periode om tot rust te komen, fysiek maar zeker ook mentaal.

Uw medebewoners, bubbelgenoten en u zelf grijpen deze periode aan om de batterijen terug op te laden. Het weze u gegund.

We hebben een sterk vermoeden dat het nodig zal zijn.