STEIGERS

Het eerste hoofdartikel van 2019 kreeg de titel “vol verwachting” mee. Verwachtingen worden gecreëerd en bijgestuurd gedurende de scharniermomenten. Ondanks dat wijzigingen en veranderingen steeds aan een sneller tempo doorzetten, lijkt het alsof het huidige scharniermoment trager verloopt dan verwacht. We zitten in een scharnierperiode dan wel een scharniermoment.

Internationaal is de zoektocht naar een andere wereldorde doorspekt met de klimaatproblematiek. Onder lokale politiek druk worden lokale maatregelen genomen met weinig aandacht voor de globale klimaatwinst.

Ondertussen is de Brexit bijna een feit geworden. In een korte tijdsspanne van 11 maanden dient de toekomstige handelsrelatie met onze grote handelspartner uitgeschreven te worden. Mocht dit lukken, dan kunnen we spreken van een huzarenstukje.

De tijdslijn voor GLB2020 loopt verder. Op 10 december werd het voortgangsrapport gepubliceerd. De landbouworganisaties ontvangen een dezer dagen, een document met de opsomming van de belangrijkste thema’s. Eind januari wordt de input vanwege de landbouworganisaties verwacht.

De uitslag van de verkiezingen van mei 2019 hebben het politiek bestel niet vergemakkelijkt. Het aantal niet-stemmers / blanco-stemmers of niet geldige stemmers bedroeg 12%, het equivalent van een middelgrote partij.

De federale ontslagnemende minderheidsregering is nog steeds in lopende zaken.

Wij herkennen een soort van uitstelgedrag, zowel bij de politici als bij de burgers. De politici omdat ze vrezen dat hun partij zal verliezen bij deelname. De burger omdat de nieuwe regering pijn zal doen.

De regionale regeringen zijn geïnstalleerd. Wij herinneren ons vooral de goedkeuring en uitvoering van een gewijzigd MAP6 in het midden van het teeltseizoen en vlak voor de verkiezingen.

Het is, zacht uitgedrukt, een uitdaging om een agrarische onderneming uit te bouwen tot een succesverhaal in deze in het kort geschetste constellatie.

Een agrarische onderneming heeft nood aan een vertrouwenwekkende omgeving waarin lange termijn perspectieven kunnen ontwikkeld en berekend worden.

In de huidige scharnierperiode zijn er teveel onduidelijke parameters. Het is net in deze periode dat de agrarische ondernemer het belang van begeleiding en de toepassing van managementtools weet te waarderen.

Ook in 2020 versterkt het Vlaams Agrarisch Centrum haar missie.

VACcent biedt de agrarische ondernemer tools, informatie en begeleiding. VACcent wordt door de gebruiker gewaardeerd als partner in het agrarisch ondernemerschap.

Onze mensen, die jullie vertegenwoordigen, worden gedreven door het onrechtvaardigheidsgevoel dat in het DNA van het Vlaams Agrarisch Centrum verweven zit. Ook in 2020 is een organisatie met slechts een agendapunt, u, meer dan noodzakelijk.

Daarom zullen we, meer dan ooit, inzetten op de verdere ontwikkeling van onze professionele dienstverlening en opleiding van onze medewerkers.

2020 is het jaar van de steigers. In talrijke domeinen, economie, GLB, MAP, de pachtwet, … staan de werven in de steigers.

We zijn trots dat we jullie en enkel jullie belangen mogen en kunnen behartigen in dit nieuwe jaar.

Met dank voor jullie vertrouwen.