’t Is gebeurd

De traditionele kreet van “de slimste mens” hebben we als titel gekozen voor deze eerste VAC-flash van 2021. We willen duidelijk maken dat we met zijn allen blij zijn dat het vermaledijde 2020 achter ons ligt en een horizon in het verschiet hebben.

Meer dan ons lief is, hebben we aandacht besteed aan Corona omdat een gezonde ondernemer essentieel is om een succesvolle onderneming uit te bouwen.

Tot ons genoegen werd onze aanpak van begeleiding in deze bizarre tijden door de klanten sterk gewaardeerd. Het past om een dank u wel te sturen naar alle klanten en leden voor het naleven van de maatregelen en het begrip voor de aangepaste dienstverlening. Het past ook om een dank u wel te richten aan de ambtenaren, zowel centraal als in de buitendiensten, om onze dienstverlening gestroomlijnd te houden.

De dertigste jaargang van VAC-flash is een feit. Dertig jaar een bron van neutrale informatie op maat van het agrarische ondernemerschap. De VAC-flash is geëvolueerd van een strikt landbouwsyndicaal ledenblad naar een periodieke informatiebron op papier met een opinie op het agrarische gebeuren vanuit het rechtvaardigheidsprincipe. Iedereen moet mee kunnen, niemand mag uit de boot vallen omdat een landbouwmodel, een landbouwbeleid, een organisatie, een Overheid of een politicus een stuk van uw vrije ondernemerschap dreigt te ontnemen.

De deur van 2021 staat wagenwijd open

Zoals u verder in de VAC-flash kunt ontdekken, zijn we verhuisd. De nieuwe locatie oogt moderner, frisser en is aangepast aan het “nieuwe” werken. We zitten er letterlijk op de samensmelting van het agrarische (proefvelden) en het digitale (bekabeling West Europa).

Menig Nieuwjaarsbrief en Nieuwjaarswensen zijn verguld met een laagje mystiek.

Kent u de wet op de remmende voorsprong?

De wet van de remmende voorsprong is een fenomeen dat door Jan Romein in augustus 1935 is beschreven in zijn essay “De dialectiek van de vooruitgang”. De wet stelt dat een voorsprong op een bepaald domein er vaak toe leidt dat er weinig stimulans is om verdere verbetering of vooruitgang op te zoeken, zodat men vroeg of laat wordt voorbijgestreefd. Door te berusten in een voorsprong wordt men geremd om nog verder te gaan.

Zoals een pop in deze periode overwintert en wacht totdat ze als vlinder de wereld gaat verrassen, zo werken we in stilte aan ons farfalla-project.

Ons antwoord op de vernoemde wet.

VAC is verhuisd !

Per 21 december 2020 is ons adres:
Vlaams Agrarisch Centrum – Burgemeester Maenhautstraat 44E – 9820 Merelbeke

De telefoonnummers en overige gegevens blijven ongewijzigd.