Trumpiaanse boodschappen

Minister Demir verspreidt op 10 oktober het persbericht over het digitaal kunstmestregister met als eyecatcher dat een kwart van de gecontroleerde landbouwers minder dan 80% van de gebruikte hoeveelheid kunstmest aan de Overheid doorgeeft. De minder aandachtige of vooringenomen lezer leest dat 25% van de landbouwers meer dan 80% van de kunstmest niet aangeven. Het manipuleren van de zinsbouw neigt naar fake-news.

Vlaanderen telt ca 29.000 agrarische ondernemingen. Volgens het mestrapport 2019 werden er ca 3000 terreincontroles uitgevoerd. De terreincontroles worden gebiedsgericht ingezet. Zo gebeuren de terreincontroles op de aanwending van meststoffen, op de mestopslag, … sinds een vijftal jaar voornamelijk in gebieden met een onvoldoende waterkwaliteit. Ook gebeuren de terreincontroles in grote mate risicogebaseerd. Verder lezen we in hetzelfde rapport, dat er 550 bedrijven werden doorgelicht. Het doel van een bedrijfsdoorlichting is het opsporen van nutriëntenverliezen naar het milieu en het bekomen van een gedragsverandering in de toekomst. Van deze 550 bedrijven werden 189 akkerbouwbouw doorgelicht. Hiervan hadden 28% een verkeerd kunstmestgebruik aangegeven. Verder werden er 143 grondloze tuinbouwbedrijven en 113 tuinbouwbedrijven met grond doorgelicht.

Willen we even samenvatten:
29.000 agrarische bedrijven, 3000 terreincontroles (10.35%), 550 bedrijfsdoorlichtingen (1.9%), 189 akkerbouwbedrijven waarvan 28% een verkeerd kunstmestregistratie (= 53 bedrijven = 0.18%.).

Welke oppervlakte de 113 tuinbouwbedrijven bewerken is ons niet bekend.

De bovenstaande extrapolatie is voor discussie vatbaar doch te wijten aan het gebrek aan bronvermelding vanwege Minister Demir. We willen het haar vragen, doch wegens de eerdere onbeantwoorde vragen, vermoeden we dat dit vergeefse moeite is.

Agrarische ondernemers moeten vanaf 2021 binnen de 7 dagen na aankoop of gebruik het digitale register invullen. Volgens het mestrapport is de helft van de bedrijfsdoorlichtingen op minder dan een half jaar afgerond. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 8,5 maand. Ongeveer 40% van de bedrijven moet nog langere tijd opgevolgd worden. Bij 25% van de bedrijven vraagt dit meer dan een jaar tijd, bij 7% zelfs meer dan 2 jaar.

Ondernemers krijgen dagen, de overheid rekent in maanden.

Trump zou zich hier, helaas, nog gaan thuis voelen.

Een schril contrast met de toon en boodschap van de Belgische Overheid.