(Uit)-vluchten kan niet meer …

De eerste analyses van de aanpak van de Coronacrisis zijn gemaakt. Laat ons, op zijn zachts gezegd schrijven dat ons land, maar uiteindelijk onze talrijke Overheden, zich niet van hun sterkste kant getoond hebben in het beheersen van de crisis.

We hebben op dit forum meermaals het Europa-bashen aangeklaagd. Tijdens overlegmomenten werd te pas en te onpas het Europese beleidsniveau “ter hulp” geroepen om eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden te omzeilen.

Met de aanpak van de Corona ontbreekt het Europees niveau en kunnen onze Overheden de verantwoordelijkheid spruitend uit de toegekende bevoegdheden niet meer ontlopen. Het adagio “de bevoegdheid kort bij de burger” verzinkt in het machtsstreven: wat we zelf verdelen, komt onze zuil ten goede …

De inzet van seizoenarbeiders staat voor de deur.

De individuele bedrijfsleiders, de seizoenarbeiders en de Overheden hebben een levensnoodzakelijke gedeelde verantwoordelijkheid om de campagne veilig te laten verlopen.

Checklists voor veilig werken zijn opgesteld. Afspraken, protocols en besluiten zijn op lokaal en provinciaal niveau gemaakt en opgesteld. De bedrijfsleiders zijn er zich terdege bewust van hoe risicovol het werken en leven op één plek kan zijn. De nodige preventieve maatregelen die de werknemers, bedrijfsleiders en familieleden beschermen zullen adequaat uitgevoerd worden.

Extra aandacht zal besteed worden om de coronamaatregelen uit te leggen aan de seizoenarbeiders. We zijn overtuigd dat de bedrijfsleiders de communicatie zeer ter harte gaan nemen.

Mogelijke interventies van overheidswege tijdens de campagne dienen vermeden te worden.

Tevens willen we een oproep lanceren naar de media. Focus de beeldvorming a.u.b. niet op mogelijks enkele verkeerde toepassingen van de coronamaatregelen door de seizoenarbeiders van vreemde herkomst. Bepaalde groeperingen misbruiken deze beeldvorming om mensen te stigmatiseren en de schuld van het eigen falen bij een “ander” te leggen.

Het zijn voor iedereen moeilijke tijden en een zekere nuance zou gepast zijn …