Unequal Pay Day

Maandag 4 november was het unequal pay day. Een symbolische dag om het loonverschil tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. Uit Europese cijfers blijkt dat vrouwelijke werknemers nog steeds 16 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Daardoor werken ze eigenlijk vanaf 4 november “gratis” tot het einde van het jaar.

 

Waarom verdienen vrouwen minder?

De grootste oorzaak is deeltijds werk. Veel meer vrouwen dan mannen werken deeltijds. In cijfers: in België werkt 44 procent van alle vrouwelijke loontrekkers deeltijds. Bij hun mannelijke collega’s is dat maar 11 procent. Daarnaast blijven meer vrouwen een langere periode thuis om bijvoorbeeld voor een ziek familielid te zorgen. En ook veel meer vrouwen dan mannen kiezen voor ouderschapsverlof.

 

Graag maken we van deze dag gebruik om de rol van de vrouwen in de agrarische ondernemingen in de verf te zetten.

Er is al een stuk van de weg afgelegd om de inbreng van de vrouwen te bestendigen. We denken dan aan de opbouw van sociale zekerheidsrechten, o.a. pensioen, als medewerkend echtgenoot, de volmacht voor het beheren van de bedrijfsrechten, enz. Het huwelijksvermogensrecht biedt mogelijkheden om de rechten van de vrouw te versterken.

De vrouw heeft vaak de opdracht om de administratie op het bedrijf op te volgen. Tot vervelens toe kaarten we de administratieve (over)last op de bedrijven aan. Een pluim voor de vrouw om in deze complexe materie haar weg te vinden.

Daarnaast staat ze dagelijks zij aan zij met haar partner om het bedrijf te runnen. Ze deelt ook op zakelijk vlak lief en leed. Ze springt bij waar nodig en/of beheert volledig autonoom een bedrijfstak. Vooral in het korte keten verhaal is de rol van de vrouw van onschatbare waarde.

Onderbelicht blijft het sociaal actief van de inbreng van de vrouw. Agrarische families doen, naar ons aanvoelen, veel minder beroep op de bestaande sociale voorzieningen zoals kinderopvang, ouderenopvang, enz. Deze inbreng, die niet eenvoudig uit te drukken valt in euro’s, is een niet te onderschatten meerwaarde die familiale agrarische ondernemingen regenereren aan de maatschappij.

 

Daarom, een pluim voor alle vrouwen op de agrarische bedrijven.