vertrouwen moet je verdienen

Binnen de klantenrelatie en de producent is vertrouwen het sleutelwoord.

Het is jullie verdienste dat de consument het meeste vertrouwen heeft in de agrarische ondernemers.

Dat blijkt uit het EIT Food Trust Report, een studie waaraan ook de KU Leuven meewerkte.

Van alle actoren binnen de voedselsector vertrouwen consumenten de landbouwers het meest. Dat blijkt uit een studie bij 20.000 consumenten in achttien Europese landen, waaraan de KU Leuven meewerkte. Het vertrouwen in de retailsector is toegenomen. Daar kan de coronapandemie mee te maken hebben.

Het meest frappante resultaat uit de studie is het verschil in vertrouwen tussen actoren’, legt professor Liesbet Vranken (KU Leuven) uit.

Zij zette de studie mee op poten. ‘Bij alle actoren die we bekeken hebben – landbouwers, retailers, voedselverwerkingsbedrijven en de autoriteiten – zien we een stijging van het consumentenvertrouwen. Bij landbouwers gaat het om een minder grote stijging dan bij de andere drie, maar dat komt waarschijnlijk omdat die groep al op een hoger percentage is begonnen.’ Twee derde van de consumenten zegt vertrouwen te hebben in de boeren, terwijl slechts 13 procent dat niet doet.

Dat het vertrouwen in retailers het meest gestegen is (met 7 procent), zou volgens de studie met de coronacrisis te maken hebben. Consumenten hebben een sterke dankbaarheid gevoeld voor de sector omdat ze voedselvoorraden altijd hebben kunnen behouden.

Verwerkingsbedrijven en autoriteiten krijgen het minste vertrouwen van de consument. ‘Een mogelijke verklaring daarvoor is het feit dat transparantie en openheid bij hen nog beter kan. Een consument heeft niet altijd kennis over welke ingrediënten of additieven nog worden toegevoegd aan een product. Hoe gaat een verwerkingsbedrijf bijvoorbeeld van een kom appels naar appelmoes? Dat is niet altijd duidelijk voor de consument.

Een tweede belangrijke conclusie van het onderzoek gaat over duurzaamheid van voedselproducten. ‘We zien dat steeds meer consumenten wel duurzame producten willen kopen, maar dat het vertrouwen in die producten relatief laag ligt. Dat komt waarschijnlijk doordat er heel veel verschillende labels op de markt zijn, waardoor consumenten door de bomen het bos niet meer zien.

In België liggen de resultaten in dezelfde lijn als in de andere landen. ‘Het consumentenvertrouwen ligt een beetje lager dan in andere landen. Dat kan te maken hebben met het algemene vertrouwen, en met het feit dat Belgische consumenten in het algemeen wat argwanender zijn dan consumenten in andere landen’, besluit Vranken.

Bron: De Standaard, VILT