vol verwachting …

Het jaar 2018 zullen we ons herinneren als een uitzonderlijk warm en droog jaar.

Mochten onder meer onze agrarische ondernemers zich niet aangepast hebben aan de klimaatwijziging dan zou de voedselbevoorrading in het gedrang gekomen zijn. Het getuigt nogmaals dat de agrarische ondernemingen flexibel zijn en zich voortdurend aanpassen aan de wijzigende omgevingsfactoren. Er is in de economische sector niemand die meer begaan is met de klimaatwijziging dan de agrarische ondernemer. Hij/zij is tenslotte bij de eersten die voordelen of nadelen kunnen ondervinden.

De politiek zal tijdens het komende jaar 2019 een sterk wijzigende omgevingsfactor vormen binnen ons bestel. Binnen een aantal weken zullen we weten of de Brexit een waardig afscheid wordt van onze Britse handelspartners of dat het een harde confrontatie wordt met de realiteit, of mogen we verhopen een nieuw referendum.

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op onze website.

Wie dat wil, kan via het digitale formulier op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.

Op zondag 26 mei trekken we met zijn allen naar de stembus voor de Europese, Federale en Regionale verkiezingen. Tot dan en ver daarna, zoals de jongste traditie het wil, moeten we geen grote beleidsbeslissingen meer verwachten. Misschien best zo, dit geeft rust in het land.

U heeft het waarschijnlijk gemerkt in dit en vorige editorialen. We schrijven over en voor agrarische ondernemers. De laatste jaren werd aan de titel boer, landbouwer, tuinder en fruitteler onterecht cowboy-verhalen opgehangen. “Het zijn cowboys” en “de cowboys moeten eruit” zijn citaten die we niet uitspreken. Bedrijven actief binnen het agro-businesscomplex en waar calamiteiten worden waargenomen of vermoeden is tot mistoestanden worden uitgenodigd voor overleg om de toestand te regulariseren. Boeren, landbouwers, tuinders en fruittelers worden bij calamiteiten cowboys genoemd en moeten eruit. Daarom gebruiken we de titel “agrarische ondernemer”.

Achter de agrarische ondernemer staat een boer, boerin, landbouwer, tuinder en fruitteler.

Het is aan deze mensen dat we onze oprechte wensen voor een succesvol 2019 overmaken.

Omdat jullie dit verdienen …