8 miljard

Sinds 15 november zijn we met 8 miljard mensen op deze planeet. 8 miljard monden om te voeden, 8 miljard consumenten.

Voor agrarische ondernemers zou dit goed nieuws betekenen. Het aantal consumenten groeit wereldwijd en als de economische groei meezit stijgt het besteedbaar inkomen.

In theorie althans, er zijn kapers op de kust om rekening mee te houden.

Goede landbouwgrond is beperkt ter beschikking. U rijdt ca 100 km zuidwaarts en zal merken dat heuvelachtig terrein en bergachtig gebied minder geschikt zijn om voldoende en economisch haalbaar landbouwproductie te realiseren. Een waarheid als een koe en toch werd hiermee geen rekening gehouden in de kaderrichtlijn water en andere richtlijnen die de productiefactoren lineair beperken. In uitvoering het mestdecreet.

De vleesconsumptie wordt in vraag gesteld. Inderdaad, er valt wat te zeggen over de inzet van grond en middelen om de vleesproductie in stand te houden en te doen toenemen.

De berekende modellen hierover tonen aan hoeveel ha landbouwgrond ter beschikking komt voor plantaardige productie en aanwas natuur per eenheid verminderde vleesproductie.

Iedereen kan ergens zijn gelijk halen uit deze studies. Daarom zou het voorzichtigheidsprincipe moeten gelden, met name dat de goede landbouwgrond exclusief ter beschikking blijft voor landbouwproductie.

Daar bovenop dient men de vleesproductie en vleesconsumptie te revalueren tot wat het in wezen van oudsher was, levende opslag van voeding voor de moeilijke seizoenen, reservevoeding bij misoogsten en validering van minder bewerkbare gronden en onverteerbare gewassen. Overconsumptie en overproductie hebben de slinger waarschijnlijk te ver laten overslaan met de gevolgen die we nu kennen, doch met de voedselzekerheid in gedachte, blijft een strategische vleesproductie meer dan noodzakelijk.

Inmiddels is het overleg over MAP 7 opgestart. Het is een hele uitdaging om binnen zes weken een werkbaar en toepasbaar MAP te schrijven in akkoord met alle betrokkenen. Om binnen dit tijdsbestek een transitie van ons landbouwmodel te beogen is een illusie maar het kan iedere deelnemer aan het overleg er toe aanzetten om voor te denken op het toekomstig model en de transitie, rekening houdende met alle belangen, en prioritair uw belang, voor te bereiden.

We doen een warme oproep tot uw inbreng in het debat.

Dit kan door uw (digitale) stem te laten horen binnen de VACbondgroep.