Deurenkomedie

In tegenstelling tot de betekenis van een deurenkomedie, een luchtig toneelstuk, waarin de personages verstrikt raken in allerlei intriges, is de situatie voor onze sector ernstig doch niet hopeloos.

Diverse uitdagingen staan kortbij of ver van onze deur.

We sommen ze even in willekeurige volgorde op: GLB 2023 – Green Deal – MAP6+ – fijne stof emissie – waterhuishouding – klimaat – stikstofdossier – prijsvorming – het welbevinden – ..… (zelf aan te vullen).

Ieder afzonderlijk deel streeft naar doelstellingen. Ieder afzonderlijk deel stippelt hiervoor een eigen weg waarbij geen of weinig rekening wordt gehouden met de andere uitdagingen op het agrarisch bedrijf.

Terecht wordt verwezen naar ingrepen die productiestijgingen mogelijk en noodzakelijk maakten. Wij hebben in dit forum dikwijls verwezen dat de productiestijgingen grotendeels ten gunste van het agro-businesscomplex zijn en de lasten op het conto van de agrarische ondernemer komen.

We hebben meermaals het omgekeerd effect aangekaart van hetgeen men voor ogen heeft.

Wanneer één deur open gaat, slaat een andere deur weer dicht.

Wij gaan niet de standpunten en de visie uit het verleden van onze collega’s oprakelen. We stellen vast dat de visie op de landbouwproblematiek van de ledenorganisaties naar mekaar toe groeien.

Een positieve evolutie in tegenstelling tot de politiek die er maar niet in slaagt een termijnvisie te ontwikkelen en een kader te schetsen waarbinnen de omschreven uitdagingen kunnen aangepakt worden.

De voorbereiding en het gekrakeel in de aanloop en tijdens de klimaatconferentie te Glasgow getuigt van een commedia dell’arte met ernstige gevolgen voor de agrarische sector.

Waarin een kleine regio groot kan zijn …