Parkenbesluit – advies SALV

Het parkenbeleid moet dringend opportuniteiten voor de land- en tuinbouwsector ontwikkelen en versterken. De SALV uit zich kritisch over het Vlaamse parkenbeleid in het algemeen en het parkenbesluit in het bijzonder. Specifiek over dat besluit in ontwerp werd de adviesraad bevraagd. De uitvoering van het parkenbeleid is een gemiste kans. Dat komt grotendeels omdat duidelijke en vooraf vaststaande spelregels ontbreken. Een overkoepelend beleidskader ligt nog niet vast terwijl de uitrol van het parkenbeleid op het terrein wel al volop bezig is.

Download: “Parkenbesluit – Advies SALV