Advies SALV MAP 7

Het advies werd opgesplitst in twee delen, waarvan deel I een algemene appreciatie uitdrukt en adviseert om beloftevolle verbeteringen in MAP 7 te integreren. Deel II formuleert aanbevelingen naar een systeembenadering.

Download

Advies 1. Een algemene appreciatie omtrent MAP6 en beloftevolle verbeteringen om binnen MAP7 te integreren

Advies 2. Een (eerste) verkenning voor een veelsporige, structurele aanpak van het mestbeleid, op Vlaams en Europees niveau.