PAS bezwaar (-schriften)

Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER (19 april t.e.m. 17 juni 2022)

Tijdens het openbaar onderzoek en de grensoverschrijdende adviesvraag kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) inspreken op het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER. De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER door team Mer en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse Regering.

Bezwaar indienen, doe het zo …, doe het nu!

U vindt hier de link naar drie modellen van bezwaarschriften. Je kan één of meer modellen downloaden en opstellen op maat van uw specifieke situatie. Het bezwaar dient u ten laatste op 17 juni 2022 te bezorgen aan uw gemeentebestuur. Hulp nodig of heeft u een uitgebreider bezwaar? Neem contact op met erica.nijs@vac.eu

Download:

Bezwaar PAS-kleur (impactscore)

Bezwaar NER

Bezwaar nulbemesting

Raadpleeg het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER

Vanaf 19 april 2022 kan u het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER digitaal raadplegen:

Op de website van het Departement Omgeving https://omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas – Bij uw gemeente – Bij het Departement Omgeving na afspraak via 02/553 75 86 of SIDO.omgeving@vlaanderen.be, Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie i.k.v. Openbaar onderzoek plan-MER-PAS, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Hoe een inspraakreactie indienen?

Als burger kan u een inspraakreactie indienen bij uw gemeente of grensoverschrijdende instantie tot en met 17  juni 2022. De gemeente / grensoverschrijdende instantie zal zelf nog communiceren over de kanalen die u hiervoor kan gebruiken. Na het openbaar onderzoek bezorgt de gemeente alle inspraakreacties aan het Departement Omgeving.