Correct omgaan met pootgoed

Bij de start van een nieuw teeltseizoen moet alle aandacht gericht zijn op een juiste behandeling van pootgoed. Dit kostbaar uitgangsmateriaal vormt immers de basis voor een geslaagde consumptieteelt. Hieronder worden enkele aanbevelingen gegeven.

 

Download: “Correct omgaan met pootgoed