Droogte

Onder invloed van het droge weer in de tweede helft van mei en begin juni dalen de afvoeren op de bevaarbare waterlopen. Ook in de onbevaarbare waterlopen zijn de debieten en waterhoogtes dalend. Verschillende waterlopen halen de ecologische minimumdrempels niet meer. De grondwaterstanden zijn gedaald. De situatie is merkbaar droger geworden ten opzichte van begin mei.

In het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders neemt de geleidbaarheid langzaam toe.

Waterbeheerders nemen de eerste preventieve maatregelen om water te besparen. De waterkrachtcentrales aan het Albertkanaal zijn stilgelegd. De watervang voor landbouw en natuur op het Albertkanaal en de Kempense kanalen is met de helft verminderd. Waar mogelijk stellen waterbeheerders preventief hogere peilen in en zetten ze visdoorgangen dicht.

Omwille van lage waterpeilen en debieten is het in alle provincies tijdelijk verboden om water te onttrekken uit bepaalde onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

De komende periode wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Hierdoor zullen de peilen en afvoeren verder dalen.

Het beheerniveau wordt opgeschaald naar niveau 1 (code geel – preventieve maatregelen door beheerders). De toestand is op dit ogenblik niet zorgwekkend, maar het is van belang om spaarzaam met water om te springen en de watervoorraden optimaal te benutten.

De droogtemaatregelen van toepassing in jouw provincie vind je in onderstaande link

Droogtemaatregelen