Droogteschade melden bij Vlaams Rampenfonds

Als u schade hebt geleden door droogte, dan kunt u dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

In de erkenningsprocedure als ramp is er een verschil tussen:

  • schade melden zodat het Vlaams Rampenfonds het schadelijk weersverschijnsel eventueel als ramp kan erkennen.
  • een aanvraag indienen voor een schadevergoeding nadat een schadelijk weersfenomeen erkend werd als ramp

 

Schade melden om het schadelijk weersfenomeen te laten erkennen als ramp

Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.

Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen. Het financiële criterium is een totale  schade van meer dan 100 miljoen euro.

Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.

U kan uw schade melden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.

Dit heeft volgende voordelen:

  • u hebt de garantie dat uw melding correct en tijdig werd ingediend;
  • u ontvangt een ontvangstbevestiging en een persoonlijk meldingsnummer;
  • u ontvangt na de eventuele erkenning als ramp automatisch een melding dat uw schade (al dan niet) gelegen is in een als ramp erkende gemeente en dat u eventueel een aanvraag voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds kunt indienen via het e-loket;
  • de informatie die via het e-loket gevraagd wordt volstaat om uw melding correct te verrichten. U hoeft geen bijlagen toe te voegen aan uw melding.

 

Op papier

U kan de schade melden aan het rampenfonds met bijgaand document.

Download hier: “Meldingsformulier Vlaams Rampenfonds

U kan voor de schaderaming en het indienen van de melding beroep doen op het VAC.