Ecoregel – Bufferstroken

Het najaar is het ideale tijdstip om bufferstroken aan te leggen

Dit jaar werden in het nieuwe GLB naast de agromilieuklimaatmaatregelen een uitgebreid gamma aan ecoregelingen gelanceerd, waaronder de ecoregeling bufferstroken. Landbouwers kunnen voor de aanleg van een bufferstrook trouwens steun ontvangen.

De aanleg en het aanhouden van bufferstroken in het landbouwlandschap heeft veel voordelen. Bufferstroken zorgen voor een verminderde afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en dragen bij tot de groene dooradering in het landschap. Door het inzaaien van specifieke mengsels kunnen zij een geschikte biotoop vormen voor verschillende planten en dieren en zo de (functionele) agrobiodiversiteit ondersteunen.

Download: fiche ‘Bufferstroken 2023’