Erkende labo’s bio

In uitvoering van artikel 86 van het nieuwe BVR zijn 15 labo’s officieel aangewezen om in kader van bio analyses, tests en diagnoses te doen op stalen die genomen worden tijdens officiële controles of andere activiteiten m.b.t. bio.

Dit betekent dat er enkel op één van deze labo’s in kader van de biologische productie beroep mag gedaan worden voor analyses van staalnames genomen in Vlaanderen.

Download: “Lijst laboratoria biologische productie