Droogteschade 2020

De Vlaamse regering heeft op 2 juli de ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 als ramp erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021. Dit betekent dat een aanvraag tot tegemoetkoming kan ingediend worden tot 31 oktober 2021.

Voorwaarden

  1. De schade moet geleden zijn op percelen gelegen in de 261 erkende steden en gemeenten (zie lijst).
  2. Het productieverlies bedraagt meer dan 30% per teelt en per agrarische ondernemer.
  3. De schadelijder heeft een bredeweersverzekering afgesloten voor minstens 25% van het totale teeltareaal (hoofdteelt).
  4. U bevindt zich niet in een moeilijke financiële of economische situatie.
  5. De aanvraag dient voor 31 oktober 2021 ingediend te zijn.

 

Onderrichtingen VAC

Indien u wenst dat het VAC voor u de tegemoetkoming aanvraagt, neemt u best tijdig contact met ons op. We stellen aan de hand van de door ons gekende informatie en attesten het dossier samen en zullen u in een persoonlijk bericht de ontbrekende attesten of informatie opvragen. Op deze manier ontzorgen we en besteedt u een minimum aan kostbare tijd.
Na de aangifte ontvangt u van ons een attest met de raming van de tegemoetkoming die uw boekhouder kan gebruiken voor de belastingaangifte inkomsten 2021 en 2022.
We onderzoeken dan over welke informatie wij reeds beschikken, en zullen u een persoonlijk bericht bezorgen met de lijst van de ontbrekende informatie.

Download: “Droogteschade 2020