FAVV helpt landbouwers getroffen door watersnood

Op percelen en terreinen, die overstroomd werden, kunnen na het wegtrekken van het water allerhande biologische (bv. bacteriën en schimmels) en chemische contaminanten (bv. van stookolieresten) achtergebleven zijn. Ook watervoorraden waarmee dieren gedrenkt worden of planten gesproeid worden, kunnen gecontamineerd zijn. Deze contaminatie is in sommige gevallen schadelijk voor mens, dier en/of plant.

Download: “Het FAVV helpt de landbouwers getroffen door de watersnood