Gewestgrensoverschrijdende veebedrijven

Het nieuwe protocol voor de registratie van de mestbewegingen en de gewestgrensoverschrijdende begrazingen voorziet dat je met een eenmalige jaarlijkse aangifte de totale hoeveelheid dierlijk mest die je hebt toegediend op Waalse percelen kunt registeren.

Tevens kun je het aantal dieren en begrazingsdagen melden voor de dieren die je hebt laten grazen in Walloniƫ.

Enkele aandachtspunten:

  • heb je reeds mesttransport geregistreerd naar WalloniĆ« dan kun je de niet geregistreerde transporten nog toevoegen aan het totaal
  • let op de mestsoort die je aanduidt in functie van de werkzame stikstof (Vlaamse mestbalans)
  • het document moet ingediend worden voor 17/01/2022