IPM checklist 2023

Maatregelen vanaf 2023

Hieronder worden de maatregelen opgesomd die vanaf 2023 ingaan. Bij elke maatregel hoort een bepaald niveau. Niveau 1 betekent dat dit een verplichting is, bij niveau 2 dient men aan minimaal 70% van de maatregelen te voldoen en niveau 3 zijn aanbevelingen. Een aantal van deze maatregelen gaan in 2023 in als niveau 2 om in 2026 over te gaan tot een niveau 1. Per maatregel wordt dit telkens vermeld.

Download de brochure: “Richtlijnen checklist IPM 2023