Kunstmeststofregister

De gegevens van 1 januari 2021 tot en met 15 april 2021, moet u ten laatste op 15 mei 2021 in het kunstmestregister op het Mestbankloket registreren. Voor de gegevens vanaf 15 april, geldt de onderstaande regeling.

Verhandelingsregister: binnen de 30 dagen na de feiten (datum weegbon – afhalen meststof, enz…)

Gebruiksregister: binnen de 30 dagen, op voorwaarde dat:

  • U binnen 7 dagen de feiten hebt genoteerd in een papieren register, of in een eigen digitaal systeem,
  • Uw bedrijf de volgende teelten niet op volle grond teelt: sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of groep II, aardbeien.

 

Zit je ook verveeld met het kunstmeststofregister? Wij helpen je graag verder.

Aanpak VAC

Om een correcte registratie mogelijk te maken dient de klant volgende gegevens te bezorgen:

  • Formule meststof
  • Hoeveelheid in liter of kg
  • Naam en/of KBO nummer handelaar
  • Datum aanvoer handelaar
  • Eventueel te staven met weegbon, factuur, …
  • Datum gebruik
  • Omschrijving teelten en gebruik per teelt (kg per ha per mestsoort)

De gegevens dienen binnen de 3 werkdagen na de feiten aan het VAC te worden bezorgd per mail of via WhatsApp (foto van weegbon-afhaalbon-factuur).

VAC ontzorgt, jouw bedrijf ontwikkelt

 

Download: “BS – BVR Kunstmeststofregister

Download: “Aanpak VAC