Niet-productieve investeringen

Het VLIF ondersteunt niet-productieve investeringen, dit zijn investeringen die bijdragen aan: bevordering van biodiversiteit, habitatbescherming,erosievermindering,verbetering van bodemkwaliteit,verbetering van waterkwaliteit,verbetering van waterbeheer- en kwaliteit,landschappelijke ontwikkeling, landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen.

Download

Dossier: Niet-productieve investeringssteun