Overbruggingslening

Wat is de overbruggingslening?

De doelstelling van de overbruggingslening is de financiering van investeringen die ondernemingen moeten doen voor het meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en ventilatie) en andere duurzame goederen, het vernieuwen van onverkochte voorraden en voor het dekken van andere doorlopende vaste kosten zoals handelshuur en diensten, herbevoorrading en de heropstart van activiteiten van steunaanvragers.

De overbruggingslening kan worden aangevraagd tot 15 juni 2022 om 12.00 uur, tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn.

Ook ondernemingen actief in de land- en tuinbouwsector, visserij en aquacultuur kunnen een overbruggingslening aanvragen. Ondernemingen waarvan de hoofdbedrijvigheid bestaat in het verwerven van deelnemingen of het stellen van financiële verrichtingen zijn uitgesloten.

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. De trimestriële terugbetalingen in gelijke schijven gebeuren na een vrijgestelde periode van 12 maanden vanaf datum van de leningsovereenkomst. De overbruggingslening heeft een minimumbedrag van € 10.000 per aanvraag en een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is van toepassing op elke aangevraagde lening en op de totaliteit van de aangevraagde overbruggingsleningen. Meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/overbruggingslening

Download

Handleiding aanvraag

Maatregelen overbruggingslening