Randvoorwaarden 2021

De randvoorwaarden – ook gekend onder de naam ‘cross compliance’ – zijn ingevoerd bij de vorige grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ook in het huidige GLB vanaf 2015 blijven ze bestaan, weliswaar in een licht gewijzigde en vereenvoudigde vorm. De randvoorwaarden zijn gekoppeld aan de uitbetaling van alle rechtstreekse steun (basisbetaling, premie voor vergroening, betaling voor jonge landbouwers, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, premie voor het produceren van vleeskalveren) en de betalingen van de agromilieumaatregelen, de beheerovereenkomsten, de hectaresteun bio en de bebossingsmaatregelen van de tweede pijler van het GLB.

Met de randvoorwaarden beoogt Europa een marktgerichte, duurzame landbouw in overeenstemming met de wensen van de maatschappij. Daarnaast streeft ze naar een beter evenwicht tussen landbouw en milieu.

De randvoorwaarden hebben betrekking op:

  • het milieu, klimaatverandering en een goede landbouwconditie van grond;
  • de volksgezondheid, de diergezondheid en de gezondheid van planten;
  • het dierenwelzijn.

De brochure bevat informatie over de randvoorwaarden die van toepassing zijn vanaf 2021.

Download: “Brochure randvoorwaarden 2021