Richtlijnen transport varkens

Het vervoer van dieren in heel Europa is zeer complex en er zijn veel verschillende actoren bij betrokken. Vandaag worden er miljoenen dieren vervoerd binnen de EU en van de EU naar derde landen waarbij het transport meer dan 8 uur duurt. Hoewel de Europese wetgeving een essentiƫle rol speelt in de vastlegging van geharmoniseerde regels om het dierenwelzijn te beschermen, is dit type richtsnoeren waarin uitleg wordt gegeven over hoe deze regels in de praktijk toegepast dienen te worden van cruciaal belang. Sinds de vaststelling van de verordening in 2005, is de wetenschap inzake dierenwelzijn geƫvolueerd en biedt zij meer instrumenten voor een goede handhaving van de wetgeving.

Download: “Praktische richtsnoeren voor bepalen geschiktheid voor vervoer varkens