Farfalla

Bij het begin van de lente, fladderen de eerste vlinders over onze velden.
Van eitje, rups tot pop vervelt het diertje tot een vlinder. Een merkwaardig en dynami­sch proces dat we in alle vrijheid vergelijken met de transitie die uw organisatie doormaakt.
Daarom dat we dit project genoemd hebben naar de vlinder. Om het project een exotisch karakter toe te dichten hebben we gekozen voor de titel “Farfalla”, Italiaans voor vlinder.
Om de zoveel tijd, moet een onderneming-organisatie zich zelf in vraag durven stellen en zich zelf heruitvinden. We heb­ben hiervoor ruim de tijd genomen om doordacht de transitie uit te voeren. Onze leden hebben deze week ons nieuw logo, sticker en folder ontvangen.
Het bestuur en medewerkers zijn trots om de lezer de nieuwe VAC-flash voor te stellen.
De nieuwe VAC-flash, voortaan in vierkleuren druk, zal de lezer blijven informeren over de actualiteiten in de landbouwwereld, de aandachtspunten om de agrarische onderneming te loodsen doorheen de complexe voorschriften en maatregelen met een venster naar andere topics in het belang van uw onderneming.
De opbouw van de VAC-flash wijzigt miniem.
Het voorblad blijft voorbehouden om ons standpunt en commentaar te ventileren. Tevens blijven de rubrieken “het citaat“, “te lezen op onze website www.vac.eu“, “VACcent” en “niet vergeten“, prominent aanwezig.
Op de achterzijde wordt onze dienstverlening uitgebreid toegelicht.
We begrijpen dat uw tijd kostbaar is. Het is onze betrachting om de inhoud “helder” en “leesbaar” tot bij de lezer te brengen. De artikels zullen korter en dynamischer gepresenteerd worden door gebruik te maken van een comfortabel lettertype, afbeeldingen en samenvattende stukken.
De nieuwe locatie, het logo, de website, sociale media en VAC-flash zijn geen eindpunt van het Farfalla-project.
De komende weken en maanden gaan we geregeld een gerealiseerde transitie uit de doeken doen.

Waarom doen we dit?

Omdat we een onafhankelijke organisatie zijn, die met eigen middelen, een uniek businessmodel uitbouwt om “enkel” de belangen van de autonome agrarische ondernemer te behartigen.

We werken toekomstgericht.

We maken ons klaar, getrouw aan onze missie, om samen met u de uitdagingen van de agrarische ondernemers aan te gaan.