Agribashing

Vele jaren geleden toen een directeur nog een schoolhoofd was, werden er nieuwe schoolboeken uitgedeeld. Op een bepaalde bladzijde stond de zin, “Jantje veegde de kruimels onder de mat, zodat mama dit niet zou merken.” Deze zin was niet opvoedkundig volgens het schoolhoofd en eigenhandig verwijderde hij deze nieuwe boeken uit de school.

Jaren later lazen we in een leerboek van het lager onderwijs dat granen de grootste waterverbruikers zijn. Het VAC heeft toen geprotesteerd bij de uitgever.

Vandaag uit Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V) kritiek op een stelling die geponeerd wordt in een schoolboek dat gebruikt wordt in het derde leerjaar. Volgens Dochy stelt het schoolboek de landbouwsector in een negatief daglicht. Het parlementslid zal dit thema op de agenda zetten in het Vlaams parlement.

Landbouwers worden de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een negatieve beeldvorming,” stelt Bart Dochy, die eerder al initiatieven nam om ‘agribashing’, of het op herhaaldelijke manier de landbouwsector in een negatief daglicht brengen, aan te pakken.

Het doet me dan ook pijn om te vernemen dat die negatieve beeldvorming rond landbouwers zonder enige nuance in schoolboeken wordt overgenomen,” zegt Dochy. Het parlementslid verwijst hiermee naar een schoolboek voor het derde leerjaar van uitgeverij ‘Die Keure’, WOUW 3.

Fragment: “Alle koeien, varkens en kippen produceren samen veel mest. Boeren gebruiken die mest ook op het land. Dat vervuilt de grond, de lucht en het water op onze aardbol. De minister wil dat de boeren machines gebruiken om de mest minder schadelijk te maken. Maar de boeren gaan niet akkoord met de dure en strenge regels van de minister. De boeren blokkeren daarom de snelweg met hun tractoren.”

Het parlementslid gaat bij de minister aankloppen om in haar actieplan welbevinden ook de nodige aandacht te schenken aan het fenomeen ‘agribashing’.

Extreme standpunten, ongenuanceerde uitspraken, fakenews en tweets en retweets op sociale media vormen een omgeving waarin het moeilijk is om te ondernemen en een gemeenschap te vormen om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Het initiatief van het parlementslid om het bovenstaande aan te kaarten in het Vlaams parlement geniet dan ook onze steun.