Collateral damage

Boenk, de ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden, sloeg in als een bom in de agrarische wereld.

Een dieptepunt voor de politiek. Net voor het ter perse gaan van deze VAC-Flash werd het besluit ingetrokken. Onder druk van de uitspraak over de Ineos vergunningsprocedure. Dit toont pijnlijk het “gewicht” van de agrarische sector aan. We hebben er even aan gedacht om dit hoofdartikel te wijzigen. We hebben dit niet gedaan omdat de inhoud ervan aanduidt waar het kalf gebonden ligt.

De burgers en ondernemingen in dit land(sdeel) verwachten van politici dat ze aan beleid doen, dat ze samenwerken om tot een resultaat te komen en dat ze niet in een voortdurende verkiezingsmodus zitten.

Het effect van de ministeriële instructie is destructief op mentaal en financieel-socio-economisch vlak.

Agrarische ondernemers plannen vooruit. Het voordenken over o.a. investeringen om de rentabiliteit te verhogen levert zuurstof aan de ondernemer. Die zuurstof is de drive om risico’s te nemen, om zelfstandig door het leven te gaan.

Jonge aankomende starters en overnemers moeten, hopelijk voorlopig, hun overnameplannen opbergen. Een grotere desillusie kun je je nauwelijks voorstellen.

Kredieten worden nog maar mondjesmaat toegekend met een looptijd gelijklopend met de termijn van de omgevingsvergunning.

Vlaamsche politiek: wat we zelf doen, doen we niet …

Dat er rekeningen vereffend worden tussen N-VA en CD&V moge duidelijk zijn, met de boerenbond als stok om de hond te slaan.

Wie landbouw zegt meent in een adem ook de boerenbond te zeggen. Het agrarische landschap met haar typische verzuiling ligt achter ons. Sommigen binnen de sector hebben dit nog steeds niet begrepen.

Voor moderne agrarische ondernemers staat autonomie en onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Het meesleuren van de autonome, zelfstandige agrarische ondernemer in dit achterhoedegevecht is wraakroepend. Een ganse sector on-hold zetten om het gramschap te voeden is ongezien.

Het is nodig dat ieder uit zijn loopgraven komt.