Digitale kloof of valkuil

Tijdens deze voorjaarscampagne (mestbankaangifte – wateraangifte en verzamelaanvraag) is het eens te meer duidelijk dat de digitale toepassingen niet meer weg te cijferen zijn in ons dagelijkse leven en het bedrijf.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de medewerkers van de diverse diensten in België (Vlaanderen en Wallonië) te bedanken voor hun inzet en bereidwilligheid om digitale problemen op te lossen en verbeteringen ad-hoc uit te voeren.

Als intensieve gebruiker staan we stil bij de vraag hoe een occasionele gebruiker de toegang tot de diverse websites ervaart en tegen welke prijs. De prijs uitgedrukt in tijdsgebruik, ergernis en mogelijke onjuiste aangiftes.

De houding van de Overheid is positief, ze staat open voor suggesties en er wordt geregeld constructief overleg gepleegd met de intensieve gebruikers.

Beide partners moeten daarbij aandacht blijven hebben voor de digitale kloof. In eerste instantie wordt gedacht aan de “ouderen”, ten onrechte zo blijkt uit de jaarlijkse digimeter gepubliceerd door Imec,

Een kwart van de Vlaamse jongeren is niet mee met het digitale jargon. Deze groep jongeren heeft moeite met het begrijpen van digitale termen. Er is nog een lange weg af te leggen in het opkrikken van de digitale vaardigheden bij jongeren. Basisgebruik zoals itsme of e-mails versturen inclusief een bijlage blijkt problematisch te zijn.

Het inkruisen van de bemestingsbeperkingen in gebiedstype 2 en 3 (+10% en 20%) en de vanggewassen in de verzamelaanvraag en de nieuwe onderrichtingen aangaande de hoofdgebruiker hebben de verzamelaanvraag nog ingewikkelder gemaakt.

Ondanks de disclaimer wordt er nog teveel vanuit gegaan dat zaken en afspraken tussen zakelijke partners kunnen vastgelegd worden in de verzamelaanvraag.

Hierdoor dreigt de aangifte dusdanig ingewikkeld te worden dat de kans tot een niet correcte aangifte hand over hand toeneemt. Het is aan de dienstverleners om deze boodschap duidelijk te maken aan hun klanten.

Het VAC formuleert geregeld voorstellen om de aangiftes te vereenvoudigen met als resultaat dat sommige van de voorstellen worden toegepast.

Ook dit is voor het VAC een syndicaal werkpunt: “Zorgen dat de digitale kloof geen valkuil wordt“.