Egmont en Hoorn

Mogen we met een stukje cultuur dit hoofdartikel inleiden?

In 1810 voltooide Ludwig van Beethoven de Egmont ouverture, opus 84.

De muziek beschrijft het leven en heldendaden van Graaf van Egmont die leefde in de roerige periode in het begin van de tachtigjarige oorlog. In het derde laatste deel beschrijft de muziek de onthoofding, de stilte op de markt en het opborrelen van het misnoegen van de bevolking.

We moeten eraan denken nu ‘eindelijk’ het ongenoegen van de agrarische ondernemers wordt geventileerd.

We hebben er steeds op gehamerd. Het Europees landbouwbudget is een magneet die allerhande subjecten aantrekt om het beleid aan te sturen.

Het GLB2024 trekt stevig de “groene kaart”. In 2023 waren de eisen inzake de conditionaliteit verteerbaar door de uitzondering op braak voor granen, groenten en aardappelen. Na 9 maanden GLB 2024 wordt het duidelijk dat de toepasbaarheid en werkbaarheid te velde, inventiviteit vereist van alle agrarische ondernemers.

Agrarische ondernemers willen ondernemen. Ze willen/moeten het geïnvesteerd vermogen (grond) maximaliseren om winst te regenereren op een duurzame wijze en met aandacht voor het milieu. De essentie van het ondernemerschap.

Het ziet ernaar uit dat het vredesdividend niet meer van toepassing zal zijn.

Het vredesdividend is het bedrag dat jaarlijks kon bespaard worden op landsverdediging. Op het decadente af werd het vredesdividend ten dele gebruikt om uitstekende landbouwgrond tegen exorbitante prijzen te onttrekken van de landbouw, konden gesubsidieerde tewerkgestelden en dito organisaties zich moeien met de werkzaamheden op het veld, werd het kalenderboeren de norm en is de agrarische ondernemer de speelbal of pasmunt geworden van het politieke bedrijf.

In deze onvoorspelbare geopolitieke tijden is landbouw van strategisch belang.

Voedselkwaliteit en voedselvoorraden was de strategische insteek voor het Europees project.

Ode an die Freude” is de hymne van de Europese Unie. Gecomponeerd door Ludwig van Beethoven waarmee we dit artikel opende.