Exponentieel

Tijdens het afgelopen jaar viel het ons op dat de virusexperten moeite hadden om de term exponentiële groei duidelijk te maken aan de politici.

Naar het jaareinde toe, mogen we ons permitteren de lezer te trakteren op een Chinese legende.

De keizer van China was zo verrukt over het schaakspel, dat hij de uitvinder een beloning aanbood. De uitvinder mocht zelf kiezen wat hij wilde, behalve uiteraard het keizerrijk. De gewiekste uitvinder vroeg om één rijstkorrel op het eerste speelveld van het schaakbord, en twee op het tweede, vier op het derde, enzovoort, totdat het bord met 64 velden vol zou zijn. “Wat een bescheiden man!” dacht de keizer aanvankelijk, en gaf opdracht wat rijst aan te laten rukken. Maar de uitvinder was de keizer te slim af. Als je de exponentiële trend doortrekt –zoals één korrel op het eerste veld, twee op het tweede, vier op het derde, enzovoort– is er voor het laatste veld van het schaakbord de gigantische oppervlakte van twee keer de aarde nodig.

Deze laatste VAC-flash van 2021 is weer aardig gevuld met nieuwigheden voor het jaar 2022. Het lijkt wel of de veranderingen en niet noodzakelijk verbeteringen, zich sneller en sneller manifesteren. We willen het woord exponentieel niet gebruiken.

In 2022 zal de verzamelaanvraag en het perceelgebruik anders zijn dan voorheen. Menigeen worstelt met de komende afspraken tussen telers voor het gebruik van de gronden. Speel open kaart met de andere partij, noteer zorgvuldig de gemaakte afspraken in het contract en zorg ervoor dat het contract juridisch sluitend, correct en afdwingbaar is.

We vonden het niet opportuun, met jullie welbevinden in gedachte, om de verscherpte gebiedsgerichte maatregelen in MAP6+ op een drafje deels of geheel te implementeren in 2022. We hebben de gesprekspartners hiervan kunnen overtuigen.

“Rustige vastheid” kan helend werken. Dit kan niet gezegd worden van onze VAC-Flash.

Vanaf VAC-flash nummer 5 vond u een geheel vernieuwd en verfrissend ledenblad. We krijgen veel lovende kritiek, vooral van de jongere lezers, wat ons echt deugd doet. Het is voor de redactie tweewekelijks een strijd om enerzijds een fris en onderhoudend blad samen te stellen en anderzijds de saaie regelgeving zo volledig en correct mogelijk weer te geven.

De vernieuwde VAC-flash staat symbool voor de transitie van het VAC. In een evoluerende digitale wereld hebben we forse stappen gezet met het boekhoudprogramma Yuki en VACwerk, welk de agrarische ondernemer tools aanreikt van passieve naar actieve administratie en advisering.

In deze “exponentieel” veranderende tijden, wensen we u en uw naasten een tijd van rust. Even stil staan, even mijmeren, even lucht happen, mentaal en fysiek, om weer voluit te kunnen gaan om van uw agrarische onderneming een succes te maken.