Gezocht: filantropen in de keten

Op 22 september organiseerde de SALV een toekomstdialoog rond landbouw en economie. De problematische inkomensvorming in de sector kwam hier uitgebreid aan bod.

De voorgaande SALV-adviezen leggen een sterke nadruk op een eerlijke prijs voor ons product. Wie zou daar niet voor gaan, een eerlijke prijs voor je product bedingen.

De kernvraag in het debat is, wat is een eerlijke prijs?

Wat voor de één een eerlijke prijs betekent, is voor de andere een oneerlijke prijs.

Dit fenomeen is reëel omdat het bijvoeglijk naamwoord “eerlijk” de lading van de prijs niet dekt doch een waardeoordeel velt over de waarden en normen rondom de prijs en de prijsvorming.

Bijvoorbeeld, in de biologische landbouw gaat de aandacht naar duurzaamheid, gezondheid en lokaal en de bio-producenten wensen dit ook vertaald zien in de prijs.

In de bulkproductie staat eerlijkheid voor afzetgaranties en een dekkende kostprijs inclusief vergoeding arbeid en reserveringen. We beperken ons tot twee sectoren hier te lande. Op internationaal vlak vinden we een veelvoud van invullingen voor de term “eerlijk”.

Nu komen we op het terrein van het level playing field. Onze producten zijn onderworpen aan zeer strenge normen en eisen. Wat geleid heeft tot grote aandacht voor het procesmanagement dan voor het product. Maar terug kerend naar de prijs. Het is effectief oneerlijk dat producten op onze markten verschijnen die aan lagere eisen en normen voldoen en dus ook beterkoop geproduceerd worden. Hier is nog werk aan de winkel om te komen tot een eerlijk concurrentiële omgeving.

We hebben een prijzenobservatorium, een ketenoverleg en op Europees en Federaal vlak wetgevende instrumenten in voorbereiding voor meer transparantie doorheen de ganse keten.

Het is begrijpelijk dat producenten de hoop koesteren dat deze instrumenten gaan bijdragen tot een betere prijsvorming. Helaas, is dit valse hoop. De prijs is een indicatie van een product (hoeveelheid-kwaliteit) ten opzichte van de markt (vraag – aanbod).

Er zijn geen filantropen in de keten. Iedere schakel in de keten rekent op een marge in de transactie binnen de keten. Iedere schakel speelt zijn rol en is onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Zonder producenten is er geen handel, maar zonder handel is er geen afzet voor onze producten.