Goeie morgen morgen

Het bekende songfestivalliedje ‘Goeie morgen morgen’ van Nicole en Hugo gaat sinds enige tijd viraal in Oekraïne.

Het nummer ‘Goeiemorgen, morgen’, de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival in 1971, is in Vlaanderen en omstreken een hit die heel wat mensen kunnen meezingen. Maar tegenwoordig niet alleen hier, zo blijkt. In Oekraïne is het liedje momenteel ook immens populair. Al heeft het woord ‘goeiemorgen’ daar wel een andere betekenis.

Het woord “goeie” betekent ginds zo iets als f*ck of kl*ten. Het liedje fungeert in het geteisterde land als een opstekende middelvinger naar Rusland.

Er sijpelen bij onze medewerkers en bestuursleden signalen binnen dat sommige van onze leden/klanten graag “goeie morgen morgen” willen uiten tegen de verplichtingen die worden opgelegd door het GLB2023 en het komende MAP7.

Informeel hebben we dit aangekaart tijdens het overleg en het blijkt dat dit ook leeft bij onze concullega’s. Tijdens hetzelfde overleg hebben we voorgesteld om de mogelijkheid te voorzien om te melden dat je geen “actieve landbouwer” wenst te zijn.

Begrijpelijkerwijs is dit voorstel niet aanvaard. Men zou deze mogelijkheid kunnen interpreteren als een formele ‘Goeie morgen morgen’ .

Maar het moet alle actoren aan het denken zetten. Slaat de slinger niet te ver door. Kunnen de agrarische ondernemers zich niet beter blijven focussen op hetgeen waarin ze het beste zijn met name (h)eerlijk, veilig en duurzaam grondstoffen voor voeding en voedsel produceren?

In de teksten, geschreven door diverse actoren, missen we de bovenstaande focus, met name de essentie van het agrarisch ondernemerschap.

Net deze drive, deze focus, deze fierheid geeft de agrarische ondernemer de kracht en moed om dag in, dag te ondernemen.

Wij moeten erover waken dat het ook morgen nog kan. Dat we morgen nog de essentie van het liedje kunnen zeggen aan iedereen.

Een goeie morgen toegewenst!