Grondrechten

De landbouwgrondprijzen stegen de laatste zes maanden(!) fors met 10.3%.

Dit blijkt uit de nieuwe landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat waarover in deze Flash en onze website meer te lezen en te leren valt.

De voornaamste redenen voor deze prijsstijging zijn de lage rentevoeten en het beperkte aanbod.

Landbouwgrond is naast een onontbeerlijke productiefactor een beleggersitem geworden.

Voor de beleggers gaan de rode knipperlichten af. De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) stuurt een waarschuwing de wereld in: het risico op een klap voor de financiële markten is bijzonder groot. Is een vlucht naar vastgoed een uitweg?

De prijsstijging van 10.3 % is een hoogrenderende belegging. De meerwaarde boven de inflatie is voldoende om de beleggers tot investeren aan te moedigen.

Het is duidelijk dat de markt in dit verhaal vrijspel heeft. Het is moeilijk om de particuliere markt te sturen. Voor de publieke sector zou het mogelijk moeten zijn om een instrumentarium te ontwikkelen om de toegang tot grond voor agrarische ondernemers te faciliteren en dit zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde.

Nochtans zou je denken dat de handen afgehouden worden van de landbouwgrond wetende welke beperkingen er erop rusten en wie en wat er zich allemaal moeit met de grond.

Jammer maar helaas wordt enkel en alleen de exploitant belast met voorwaarden en restricties.

Je had de gezichten vol ongeloof en onbegrip moeten zien toen wij ooit eens, tijdens een overleg, stelde dat een agrarische ondernemer winstmaximalisatie nastreeft en dat hij/zij daarin wordt verhinderd door Jan en alleman. Werkelijk, het landbouwinkomen per ha staat niet in verhouding tot de waarde per ha.

Het verwerven van landbouwgrond door agrarische ondernemers is enkel vanuit een vermogensplanning of een bepaalde bedrijfsstrategie het overwegen waard.

Daarom zal de toekomstige pachtwet een beslissende factor worden voor de productiefactor grond.

Met de evolutie van de grondprijzen in het achterhoofd is een degelijke pachtwet van levensbelang. Een pachtwet met zekerheden voor beide partijen, de pachter en de verpachter en zonder uitholling voor en door derden.