Het aftellen is begonnen

De natuur- en milieuorganisaties hebben tijdens de eindronde over MAP7 onbegrijpelijkerwijs de besprekingen verlaten.

Acht maanden nadat er een gezamenlijk akkoord werd bereikt bliezen de natuurorganisaties de onderhandelingen op onder het mom van de kwestie over de nulbemesting in de VEN-gebieden.

De nulbemesting in VEN-gebieden is opgenomen in het deel flankerend beleid binnen het stikstofakkoord.

Plotsklaps dit opnemen in de besprekingen over MAP7, wetende dat beider tijdslijn verschillend is, is voor ons zoals de andere landbouworganisaties onaanvaardbaar en brengt de uitrol van MAP7 en derhalve de verbetering van de waterkwaliteit in het gedrang.

Vanuit de natuurverenigingen beseft men wellicht niet dat het mestjaar 2024 en de impact ervan op de waterkwaliteit 2024 vandaag start. Niet morgen, niet volgend jaar maar vandaag. Vandaag bijkomende eisen stellen zet alles een jaar achter. Een jaar waarin de natuurverenigingen vrij spel hebben om te fulmineren tegen onze sector en de agrarische ondernemers.

Voor diegene die zich willen verdiepen, de huidige regelgeving inzake bemesting in VEN gebieden hebben we op onze website: www.vac.eu geplaatst.

In de conjunctuurindex van het najaar 2023 staan de beperkingen van overheidswege op het hoogste punt sinds het begin van de enquêtes in 2007.

We citeren: Waarschijnlijk dragen verschillende actuele dossiers bij aan de stijging van dit fenomeen. Het stikstofdossier speelt een centrale rol en zorgt voor onzekerheid over de toekomst van individuele bedrijven. Het goedkeuringsproces voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2023-2027 duurde lang en het Vlaamse GLB-Strategisch Plan werd pas in maart door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit beleid bevat nieuwe aspecten, zoals strengere milieu- en klimaatvoorwaarden (conditionaliteit). Verder is er nog onduidelijkheid over het nieuwe mestbeleid. Daarnaast zijn, zoals gebruikelijk in de conjunctuur enquête van het najaar, de belemmeringen door ongunstige weersomstandigheden toegenomen (46%).

De knipperlichten staan op oranje …

Hoe blijven ze het verzinnen?

Dubbelinterview VOKA – Natuurpunt GVA 2 december 2023

Jos Ramakers “Natuurpunt”

“Ik zal eerst zeggen wat er goed aan is. Door het stikstofakkoord zal een deel van de fauna en flora zich herstellen. Ik geef een concreet voorbeeld: stikstof doet planten veel sneller groeien. Maar madeliefjes worden van nature maximaal tien centimeter groot. Ze bereiken door stikstof dus sneller hun maximale lengte, maar worden overwoekerd door het snel groeiende gras dat tachtig centimeter hoog staat. Dat gras neemt dus sneller het licht weg van zo’n madeliefje, dat bijgevolg afsterft, waardoor bijen geen stuifmeel uit het bloemetje kunnen halen en bijenpopulaties verdwijnen. Dankzij het stikstofakkoord zullen er geleidelijk weer meer bijen komen.”