Het blauwe vogeltje zingt zoals het gebekt is …

Het ziet er naar uit dat bij het schrijven van dit hoofdartikel, de onderhandelaars van de Vlaamse Regering zich opmaken voor een marathon-onderhandeling tot de finish over het stikstofakkoord.

Nachtelijke onderhandelingen hebben dikwijls als resultaat dat ieder zijn eigen verhaal ziet in een akkoord en dus politiek aanvaardbaar kan verklaard worden, doch voor de betrokkenen bedrijven er te weinig in zit.

GLB23, MAP 7 en stikstof zitten in dezelfde urne en er wordt danig mee geschud.

Plots worden sinds maandag wisselmeerderheden aangeboden om het stikstofarrest mee goed te keuren.

Twee bedenkingen: worden de meer dan 20.000 bezwaarschriften dan niet serieus genomen en het is weinig realistisch dat een wisselmeerderheid een uitweg biedt uit de impasse. Voor gewestmaterie hebben Open VLD, de N-VA en Vooruit geen meerderheid. Alleen als parlementsleden niet meestemmen, zoals Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD), heeft het trio een nipte 59 op 118 zetels. (Bron De Tijd)

Het politiek spel zit op de wagen.

Voor het krokusverlof werden de partijvoorzitters van de meerderheid koninklijke allures toegedicht (zie het Federale niveau) om de meerderheid uit de crisis te halen.

Helaas, driewerf helaas, naast een cynische “welkom in Antwerpen” werd er op Twitter, het blauwe vogeltje, op de man gespeeld.

Sociale media als instrument heeft zijn voordelen doch de gebruikers maken er een zootje van. Sociale media zijn verworden tot een openbaar plein waar cafépraat, halve waarheden, hele leugens en fake-news welig tieren. Centraal staat er de schandpaal en wordt het schavot in stelling gebracht.

Wij ontvangen betreurenswaardige berichten over fake-news op de sociale media die weerlegt kunnen worden.

Drama’s worden kwaadwillig gelinkt aan toevallige gebeurtenissen. Een nefaste evolutie.

2000 jaar geleden werd in deze periode, “kruisig hem” gescandeerd, waarschijnlijk door een menigte die de beschuldigde nooit van kortbij had gezien of gehoord. Pilatus wast zijn handen in onschuld.

Geschiedenis, een herhaling van de tegenwoordige tijd.