Het krokusakkoord

De Vlaamse regering heeft haar conceptnota PAS voorgesteld.

Het akkoord omvat 40 bladzijden en is integraal te raadplegen op onze website.

Het akkoord is het epiloog van een lang traject gestart met het eerste mestdecreet van 23 januari 1991.

Herinnert u zich nog het principe van de gezinslandbouw de termen grond-gebonden en grond-verbondenheid. Het principe en termen werden voortdurend uitgehold onder invloed van het agro-businesscomplex.

Het VAC heeft in die dertig jaar steeds gewaarschuwd voor hetgeen nu in een conceptnota is samengebald.

Het is een zware dobber voor de getroffen bedrijven en voor die agrarische ondernemers die hun dromen of plannen, al dan niet autonoom uitgewerkt, zien verpulveren.

Vergis u niet wanneer u bedenkt dat de conceptnota niet van toepassing is voor uw bedrijf. De conceptnota handelt niet enkel over de ligging en maatregelen van rode en donkerrode bedrijven en de afgebakende gebieden maar beschrijft ook maatregelen aangaande de NER’s en de nulbemesting in groene bestemmingen binnen SBZ-H tegen 2030.

De Overheid heeft er debet aan, dat de dromen, plannen en het voortbestaan van de agrarische ondernemingen in het gedrang komen.

Het budget dat wordt uitgetrokken verschoont de Overheid slechts ten dele. Maar er is meer nodig. Er is nood aan een duidelijke visie waarheen de Overheid wil gaan met de veestapel. Agrarische ondernemers hebben graag een lange termijn kader waarin ze naar best vermogen kunnen ondernemen. Het lange termijn kader moet voldoende marge ingebouwd krijgen om op de geo-politieke toestanden, waarmee we met zijn allen brutaal worden geconfronteerd, te kunnen anticiperen.

Uit ervaring leren we dat tussen een conceptnota en de uiteindelijke regelgeving een hele weg af te leggen is. Een traject, vol valkuilen, waar waakzaam moet op worden toegezien dat de agrarische ondernemer er nog niet meer bekaaid vanaf komt.

De focus moet volledig gericht zijn op de belangen – financieel – economisch en mentaal – van de agrarische ondernemer.

We verwachten dat er stevig en onderbouwd overleg kan gepleegd worden met de Overheid en de politieke verantwoordelijken. Dat de onderhandelaars met respect worden behandeld en dat de onderwerpen onderbouwd op tafel worden gebracht.

Wanneer, indien, als er een akkoord over de uitvoering van de conceptnota PAS gesloten kan worden, verwachten we niet meer en niet minder dat deze integraal wordt uitgevoerd en juridisch stevig is onderbouwd.