Het weer blijft het weer

Begin april werd de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw van het voorjaar gepubliceerd. De algemene trend is licht stijgend wat positief nieuws is.

De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht, maar vooral over de komende 6 maanden zijn de bevraagde land- en tuinbouwers optimistisch.

Hiermee volgen de land- en tuinbouwers de stijgende trend van het algemene ondernemersvertrouwen en geloven ze in een herstel van de economische situatie de komende periode. Ondanks de stijging van de conjunctuurindex neemt het aandeel van land- en tuinbouwers die het komende jaar investeringen plannen niet toe. Dat geeft aan dat het herstel nog broos is en dat land- en tuinbouwers nog afwachtend reageren. Deelsector fruit plant de meeste investeringen, gevolgd door melkveehouders.

Zoals gebruikelijk in de voorjaarsenquête daalt het aantal land- en tuinbouwers die de afgelopen zes maanden belemmeringen hebben ondervonden. De verbetering is voornamelijk te danken aan een gunstigere inschatting van de weersomstandigheden. Tegelijkertijd maken landbouwers echter melding van meer beperkingen van overheidswege en financiële problemen.

De enquête werd afgenomen in maart 2021 voor de nachtvorst van april.

De vernoemde belemmeringen met name de Overheid en de weersomstandigheden zijn binnen de regelgeving contradictorisch zowel in uitvoeringssnelheid als in praktische toepassing van de regelgeving.

Fruittelers hebben de afgelopen periode meer dan vijf nachten na elkaar ‘s nachts samen met de familieleden alles in het werk gesteld om de ontluikende bloesems te behoeden van nachtvorst.

Op een uiterst korte periode werd snel op ieder fruitbedrijf de nodige beslissingen genomen en uitgewerkt.

Wat een contrast met andere sectoren waar men ellenlange vergaderingen nodig heeft om onpraktische maatregelen uit te werken.

De regelgeving staat bol van einddata om bepaalde handelingen, zoals het inzaaien van vanggewassen uit te voeren op straffe van boete.

Het gezond “boerenverstand” zegt soms dat het geen zin heeft om in een bepaalde periode in te zaaien, wegens te nat of te droog.

Terwijl de Overheid bepaalt dat het MOET ingezaaid zijn. Hoe ver kan je van de werkelijkheid staan?

We prijzen ons gelukkig dat niemand macht heeft over het weer.