Hoeveel bent u waard?

De vraag die weleens gesteld is, hoeveel ben ik waard?

De vraag wordt behandeld in kader van het bedrijfsmanagement waarbij je als ondernemer de vraag dient te stellen welke arbeid/dienst doe ik zelf en tegen welke prijs, en welke dienst besteed ik uit tegen welke prijs.

Om hiervan een inschatting te maken wordt berekend hoeveel je per uur waard bent voor je bedrijf en hoeveel het verschil bedraagt met de uitbestede diensten. Zeg maar een plastische berekening om aan te tonen dat de uitbestede arbeid/dienst beterkoop kan zijn dan alles zelf te willen blijven doen.

Een andere doch meer verontrustende waardebepaling hebben we vorige week mogen aanschouwen van minister Somers.

Hoe krijgen we de betonstop gefinancierd?

Binnen het bouwshiftproject zouden in de toekomst lokale besturen kunnen putten uit een fonds.

De betonstop of bouwshift moet er zoals bekend in Vlaanderen voor zorgen dat tegen 2040 geen open ruimte meer wordt aangesneden door nieuwe steen, asfalt of beton. Binnen dat plan kregen de lokale besturen een leidende rol: alleen zij zouden kunnen beslissen of woonuitbreidingsgebieden nog zouden kunnen worden aangesneden of dat de grond wordt omgezet naar natuur- of landbouwgebied.
In dat laatste geval verliest de grond aan waarde en moeten de eigenaars, zo werd in 2020 afgesproken, volledig vergoed worden voor dat verlies. Uit het fonds zouden de lokale besturen financiƫle middelen kunnen putten om woonuitbreidingsgebieden om te zetten naar bos- en landbouwgrond.

Indien het perceel wordt omgezet naar bos zou het lokaal bestuur kunnen rekenen op een tussenkomst van twee derde van de kosten. Indien het perceel wordt omgezet naar landbouwgrond zou het lokaal bestuur aanspraak kunnen maken op een derde van de kostprijs.

Hiermee is het duidelijk gesteld. Landbouwgrond krijgt maar de helft van de waardering van bosgrond.

Een staaltje van de lagere waardering voor de land- en tuinbouw uitte zich in de rand rond Brussel.

Onze klanten/leden, Thierry en Danny Dewinter uit Melsbroek zien een deel van hun velden na 60 jaar verdwijnen. De pacht van twee percelen waarop zij gewassen teelden, loopt af en de gronden zijn intussen verkocht aan het Agentschap Natuur en Bos. Die gaat er binnenkort nieuwe bossen aanplanten.

Amper in de vorige Flash besteedde we aandacht aan de week van het Witloof.

Pijnlijk dat net nu een witloofteler wordt getroffen door wat we geen onteigening meer mogen noemen.

Hoeveel ben je dan nog waard?