Inflatie

Het jaar 2022 ziet het einde naderen. Tijd om wat cijfergegevens mede te delen van het Belgische statistiekbureau StatBel.

De waarde van de Belgische landbouwproductie stijgt naar zo’n 12 miljard euro, maar het beeld is in alle sectoren anders.

Het intermediaire verbruik – dat zijn de aankopen van alle grondstoffen en hulpmiddelen die nodig zijn om te kunnen produceren – ligt 23,4 procent hoger dan in 2021 met uitschieters voor de meststoffen, energie en veevoeder.

Belgische graanboeren zagen de waarde van hun productie met 58 procent toenemen ten opzichte van het vorige oogstjaar. In 2022 was de Belgische graanproductie zo’n 1,1 miljard euro waard, of ruim het dubbele van het vijfjarig gemiddelde. De afzetprijzen zijn maar met 36,6 procent gestegen, waardoor dus ook de goeie oogst in vergelijking met het barslechte 2021 een belangrijke rol speelt. De waarde van de voedergewassen ligt dan weer fors lager dan in het goeie jaar 2021, door tegenvallende opbrengsten voor maïs.

Het aardappelareaal groeit dan weer met 2,6 procent. De productie in de sector zal naar schatting 9,5 procent lager liggen dan in het vorige oogstseizoen. De stijging van de afzetprijzen wordt dan weer geraamd op 31,5 procent, waardoor de waarde van de productie van de aardappelsector toch bijna met 20 procent zou stijgen.

Groentetelers bouwen hun productie af met zo’n 9 procent ten opzichte van 2021. Ondanks hogere prijzen ziet de groentesector zijn omzet met zo’n vijf procent dalen.

In de fruitsector is de situatie niet eenduidig. De oppervlakte appelbomen blijft afnemen, terwijl de oppervlakte van de perenboomgaarden toeneemt. De productie van peren is echter gedaald door de droogte. De energiekosten en de weggevallen export zetten de producenten ertoe aan hun productie zo snel mogelijk te verkopen om de kosten voor opslag te beperken. Door het grote aanbod is de druk op de prijzen groot, vooral voor appelen. De fruitsector gaat met 6,8 procent achteruit ten opzichte van 2021.

In de veeteelt neemt de veestapel af. Voor de drie belangrijkste sectoren wordt de daling van het aanbod op basis van slachtingen geraamd op -3,0 procent voor runderen, -9,2 procent voor varkens en -1,3 procent voor pluimvee. De daling van het aanbod van varkens is een Europese trend, waardoor de prijzen ten opzichte van het rampzalige 2021 met 45 procent gestegen zijn. Voor pluimvee gaat het om een stijging met 31 procent. De productiewaarde van de vleessector stijgt zo met 23,7 procent tussen 2021 en 2022.

Nog opvallender zijn de cijfers in de melkveehouderij en de eiersector. De melkveehouders zien hun totale productiewaarde stijgen tot zo’n 2,4 miljard, waarmee ze de grootste individuele sector in de landbouw zijn. Ten opzichte van 2021 gaat het nog eens om een stijging met 50 procent. De eierboeren zien hun omzet groeien van 132 miljoen euro in 2021 naar 230 miljoen in 2022, of een stijging met 75 procent.
De netto-toegevoegde waarde van de landbouwproductie in basisprijzen zou ten slotte met zo’n 12 procent stijgen in 2022, naar 1,9 miljard.

Nu we dit weten, fijne feestdagen, …