Keermuur

Lezers onder ons, die al eens tijdens een storm, met een boot of schip, op zee of meer, een haven zijn binnen gevaren weten het wel. Eenmaal achter de keermuur is het water kalm en kan er rustig naar de aanlegkade gevaren worden.

Tijdens een storm is “een rustige vastheid” welgekomen. Tafelspringers en paniekzaaiers zijn meer een last dan een deugd. Boven de hoofden van de agrarische ondernemers waait het stevig en lijkt het erop dat we niet vooruit gaan.

Weg uit het oog van de storm wordt er constructief onderhandeld over MAP7. De komende dagen krijgt het ontwerp van decreet MAP7 zijn vaste vorm. Er zal nog enige tijd over gaan voor de uiteindelijke uitvoering ervan, er zijn nog, gelukkig maar, democratische procedures te volgen. Maar het siert de deelnemers aan het overleg, waaronder VAC, dat de nodige tijd wordt genomen om te komen tot een ontwerp van decreet dat gebaseerd is op het akkoord van 7 maart 2023. De komende dagen verwachten de deelnemers de tekst te kunnen finaliseren.

Op eigen initiatief heeft de SALV een advies geformuleerd over het decreet dierenwelzijn. VAC heeft samen met de andere leden van de SALV actief geschreven aan het advies om de aandacht te vestigen op de praktische situatie met betrekking tot de landbouwhuisdieren.

Op de website https://lv.vlaanderen.be/steun/uitbetalingen vind je, op initiatief van VAC, voortaan de kalender met de uitbetalingen. Hiermee kan de agrarische ondernemer aan de slag om de liquiditeiten beter in te schatten.

Tijdens het schrijven van dit hoofdartikel is het ontslag van Vlaams minister Bart Somers breaking news.

Het ontslag is niet gunstig voor de afhandeling van het stikstofdossier. Om tot een akkoord te komen zijn er knoopdoorhakkers nodig die het dossier ten gronde kennen en die blijvend aandacht hebben voor de gevoeligheden van de betrokken sectoren.

Bart Somers, zo hadden we de indruk, had de rol van go-between tussen de antagonisten op zich genomen. Die rol valt nu weg.

In dit dossier is er nood aan een keermuur in de haven zodat ook dit dossier eindelijk kan aanmeren.