Kompaslopen

De lezer onder ons die ooit tijdens hun legerdienst of met de jeugdbeweging op een of andere manier aan kompaslopen heeft gedaan kan het beamen. Het is spannend, het is uitdagend en enkel bij juist gebruik van het kompas kan je je doel bereiken.

Het zijn drukke tijden voor de medewerkers van alle landbouwdienstverleners om de agrarische klanten doorheen de verschillende landbouwaangiftes te loodsen.

We mogen het een geluk noemen, dat MAP 6 ook dit jaar nog van toepassing is. Een MAP 7 uitrollen in een jaar dat ook het GLB2023 in werking treedt, zou de complexiteit van de toepassingen te velde hopeloos versterkt hebben.

Alhoewel de laatste weken de focus volledig gericht is op de implementatie van het GLB2023 is ook de nodige aandacht vereist voor de toepassing van de regelgeving van MAP 6.

We hebben onze Mestwijzer 2023 aangepast aan de toepassingen van MAP 6 in 2023.

De informatie die niet meer relevant is, zoals derogatie, hebben we verwijderd zodat de klant – lezer de zuinige tijd waarover hij beschikt efficiënt kan gebruiken.

VACcent klanten kunnen na het indienen van de verzamelaanvraag 2023 de bemestingsprognose 2023 raadplegen op het digitaal platform VACcent.

Hoe deze prognose moet gelezen worden staat klaar en duidelijk uitgelegd in onze Mestwijzer 2023.

Geregeld ontvangen VACcent klanten een mestbalans in realtime. Nieuw dit jaar in de berekening is een oefening in de bezetting van de NER en dit in het kader van MAP 7, echter onder voorbehoud.

De reguliere “speeltijd” voor het indienen van de verzamelaanvraag 2023 nadert met rasse schreden. 7 mei is de uiterste indieningsdatum. Er komen verlengingen om het in voetbaltermen uit te drukken. Een deel van de regelgeving werd in de loop van de campagne aangepast op het E-loket waardoor bepaalde informatieve en blokkerende opmerkingen niet tot bij de klant geraakte. De landbouwers ontvangen na 11 mei een incorentierapport. Het rapport ontvangen betekent niet dat er een foutieve aangifte werd gedaan en schiet dus niet op de pianist. Het rapport is een weergave van de registraties die bij het indienen niet konden gecontroleerd worden op de correctheid of combinatiemogelijkheden.

Met de drukke veldwerkzaamheden in het verschiet doen we een warme oproep om uw mailbox in de gaten te houden en uw bedrijfsadviseur tijdig te informeren om de verzamelaanvraag aan te passen.

Wordt vervolgd …