Misbaksel

15 oktober 2022 was de dag van de boerin. We kunnen niet genoeg de rol van de echtgenote of partner benadrukken binnen het agrarisch ondernemerschap.

Ze vervullen een onmisbare rol binnen het gezin en de onderneming. Dagelijks balanceren vrouwen tussen gezin, werk en bedrijf.

Waarschijnlijk een weinig respectabel bruggetje, maar wie eens kijkt naar de kookprogramma’s en/of kookzenders stelt vast dat er één fundamenteel verschil is tussen koken en bakken.

Voor het klaarmaken van gerechten wordt door de koks uitgegaan van het buikgevoel en ervaring. Een snuifje zout, een lepel suiker, een steek boter, een teentje knoflook, wat laten doorkoken enz.

Bij het bakken van brood, taarten en gebak wordt ieder ingrediënt gewogen en de baktijden minutieus gevolgd. Vraag maar eens aan ervaringsdeskundigen wat een andere bakoven kan teweegbrengen.

Wanneer het recept niet consequent wordt gevolgd, is de kans groot voor een misbaksel.

Met zulke blik kijken we ook naar het teeltjaar 2023. Het uitvoeren van een teeltplan en dit optimaliseren in functie van het bedrijf, de markt, het mestdecreet en het GLB kan men vergelijken met bakken. Het recept dient consequent en minutieus uitgevoerd te worden.

Op dit ogenblik is er geen recept voorhanden. Naast de onzekere toekomst (markt – prijsvorming – energie) zijn de modaliteiten van MAP7 niet gekend en staat het GLB 2023 nog onder voorbehoud in de steigers.

Uit de Vlaamse conjunctuurindex van het najaar 2022 blijkt dat het aandeel agrarische ondernemers die de afgelopen 6 maanden een of meerdere belemmeringen hebben ondervonden naar de hoogste waarde stijgt sinds het begin van de bevraging in 2007.

Deze situatie is ongezien. Het minste dat je van een overheid mag verwachten zijn duidelijke spelregels voor het spel begint. Of trekt de politiek en laat ons duidelijk zijn, niet de administraties, liever de kar van een fors handhavingsbeleid, geruggesteund door milieubewegingen, ter wille van het stemmenpotentieel?

Ondertussen worden de agrarische ondernemers gedwongen te bakken vanuit het buikgevoel. Het gevaar voor een misbaksel is dan ook groot.