Na zonneschijn komt regen …

Eindelijk, eindelijk is er de regen. Nog niet overdreven, zeker onvoldoende om de reserves aan te vullen, laat ons zeggen, net op tijd om de planten te laten overleven.

De regenbuien zullen de droogteschade zeker niet temperen. We herinneren nogmaals, dat indien u over een bredeweersverzekering beschikt, de schade voor de oogst dient te melden aan uw verzekeraar.

Tevens en dit is een oproep aan iedereen die schade heeft geleden, meld de schade aan het rampenfonds. Wanneer de drempel van 100 miljoen euro wordt overschreden, kan de Vlaamse Regering het rampenfonds activeren. U vindt het document en procedure op VACcent of onze website.

In vele agrarische ondernemingen klonk een slaak van opluchting. Men kan, dankzij de regen, voldoen aan de verplichtingen inzake vanggewassen, EAG gewassen enz. Men kon het toch niet over zijn boerenhart krijgen om vanggewassen in te zaaien in een zandbak.

Uiteindelijk besliste de Minister tot een lichte versoepeling voor de vanggewassen en driemaal hoera, de Minister voorziet in de mogelijkheid om toch nog gebruik te maken van de equivalente maatregel wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten en afvoer oogstresten. Op een moment dat de droogteschade zichtbaar wordt aan de weegbonnen en de ruwvoederkuilen en op een moment dat de energieprijzen de pan uit swingen, zou het de Minister sieren om de sanctieregeling van €1000 x het totale doelareaal binnen aanvaardbare proporties te brengen.
De agrarische ondernemers beginnen met het opstellen van het teeltplan voor 2023. Geen sinecure rekening houdende met de uitdagingen op mondiaal vlak, de energieprijzen, de prijzen voor kunstmest en de implementatie van het GLB2023.

Inmiddels worden over te lande infosessies georganiseerd over het GLB2023.

Tijdens deze infosessies wordt op verschillende GLB-maatregelen ingegaan (conditionaliteit, subsidies in de verzamelaanvraag zoals onder meer betalingsrechten en ecoregelingen, VLIF, samenwerking, vorming en advies …).

Dit allemaal onder voorbehoud van goedkeuring en met vele openstaande vragen over de impact van MAP7 op het teeltplan.

Het VAC had het liever anders gezien.

Correcte en volledige informatie verstrekken is een must.