Niet enkel 41 bedrijven

Het befaamde stikstofakkoord gaat verder dan de 41 individuele bedrijven welke een “informatieve” brief tot sluiting hebben ontvangen.

Dat het stikstofprobleem dient aangepakt te worden is duidelijk en daar is iedereen het over eens. Dat er tout court problemen dienen aangepakt te worden, welke wel eens een gevolg is van een (non)-beleid uit het verleden of inkruising van nieuwe regelgeving, is ook iedereen het eens.

Echter de wijze waarop de Vlaamse Regering dit probleem aanpakt verdient geen schoonheidsprijs.

Het gehakketak tussen administratie en politiek steekt weer op. Telkens de details bepalend zijn voor het resultaat wordt de verantwoordelijkheid ervan afgeschoven naar de administratie en vice versa.

Meer en meer geraakt de Vlaamse Overheid verstrikt in haar eigen regulitus.

Resultaat, intendanten worden ingeschakeld om een draagvlak mogelijk te maken, Boeren op een Kruispunt krijgt extra middelen om de zorgen van de landbouwers op te vangen. Geld dat beter zou kunnen besteed worden aan andere noden (denk maar aan de zorg) indien een akkoord volledig, doorgerekend tot in de detail en transparant is.

Nu de voorjaarsdrukte op haar einde loopt, raden we jullie aan om het stikstofakkoord onder de loep te nemen en indien nodig een bezwaarschrift in te dienen tijdens het openbaar onderzoek dat loopt tot 17 juni.

Het stikstofakkoord is meer dan de 41 getroffen bedrijven. Het ontbreekt aan elementaire rechtszekerheid in het akkoord. Rechtszekerheid die meer en meer onder druk komt te staan. Ofwel worden rechters verweten zich te moeien met de politiek ofwel verklaart men dat er niets wordt gewijzigd aan het stikstofakkoord en dit tijdens het lopend openbaar onderzoek.

De (rechts)-onzekerheid en het gebrek aan respect ontneemt velen onder jullie de volle goesting om het goed te doen. Eén van de vijf levenslessen van Brigitte Kaandorp in De Standaard staat links boven.

Zorg dat de politiek uw goesting niet afpakt.

Doe de moeite om te kijken wat het stikstofakkoord voor uw bedrijf in petto heeft. De kans is zeer klein dat er geen impact is voor uw agrarische onderneming.

Dien bezwaar in en doe het nu.