Ooit een euro te kort

Het Agentschap Natuur en Bos heeft in Lichtervelde meer dan 30 ha landbouwgrond aangekocht voor een prijs van gemiddeld €113 400 per ha en dit voor de aanleg van een verbindingsbos.

We hebben in ons ledenblad VAC-flash meermaals aangekaart dat het wijzigen van eigenaar in wezen weinig meerwaarde geeft aan het domein en de vooropgestelde doelstellingen.

Indien de agrarische ondernemers behoorlijk zouden vergoed worden om de doelstellingen te behalen in het betreffende gebied via een beheersovereenkomst dan zou dit voor de Overheid veel minder geld kosten. Aankopen is één ding, onderhouden en beheren is een ander ding. Terwijl agrarische ondernemers resultaatgerichte maatregelen moeten volgen, kunnen de natuurverenigingen subsidies opstrijken voor een beheer dat de kroon spant van inefficiëntie.

Sluipenderwijs groeien Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos tot grootgrondbezitters, verwerven macht, blokkeren diverse dossiers en ontglippen de democratische controle.

Het debat van marktverstorende ingrepen vanwege de Overheid en haar satellieten brengt ons naadloos naar het kerntaken debat. Ooit zei een socialistisch voorzitter dat er teveel ambtenaren waren. Wablief?? en dit uit de mond van een socialist. Voor de volledigheid, hij zei dat er te weinig uitvoerende ambtenaren waren. En dit is een juiste vaststelling.

De Overheid geeft aan alles en nog wat subsidie, liefst aan een zo groot mogelijk kiespotentieel want dat brengt jaarlijks €10 per stem op. Of hoe zulke investeringen lonen.

Reeds een aantal jaren horen we over de tekorten in de verpleging, de woon-en zorgcentra, het onderwijs en andere uitvoerende Overheidsdiensten …

We hopen dat de verantwoordelijken voor de aankoop te Lichtervelde ooit als zorgbehoevende niet te horen gaan krijgen, “help u zelve”, we hebben grond en bos maar geen geld.